Coaching a rozwój

Czym jest coaching? Definicja coachingu

Coaching jest jedną z metod rozwoju osobistego, która ostatnimi czasy zdecydowanie zyskuje na popularności. Pod opieką trenera personalnego klient nabywa podnosi swoje kompetencje oraz nabiera motywacji pomagającej mu w rozwoju osobistym, zawodowym. Proces coachingu ma na celu doprowadzenie do szeroko rozumianej zmiany na lepsze, na różnych płaszczyznach życia. Rodzaje coachingu można podzielić na coaching indywidualny: osobisty, biznesowy, kariery, menadżerski oraz na coaching grupowy, zespołowy, który odbywa się w grupie kilkorga osób. Takie rozwiązanie również ma swoje zalety, ponieważ uczestnicy mogą nawzajem siebie motywować.

Rozwój osobisty a rozwój zawodowy

Rozwój osobisty jest niezwykle rozbudowanym pojęcie. Działania służące rozwojowi osobistemu mogą mieć na celu poszerzenie niektórych kompetencji, rozwój posiadanych już umiejętności, a także poszukiwanie nowych pasji bądź celu życia. Podczas procesów wpływających na rozwój osobisty można też pracować nad niektórymi cechami, które utrudniają nam życie albo wpływają na negatywne postrzeganie niektórych spraw. Natomiast rozwój zawodowy ma na celu podniesienie kompetencji potrzebnych w pracy, którą wykonujemy bądź do wykonywania której dążymy. Polega na poszerzaniu umiejętności niezbędnych na danym stanowisku, albo dodatkowych, przyczyniających się do możliwości uzyskania awansu. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się coaching w biznesie. Wielu szefów, kierowników oraz osób na wysokich stanowiskach podejmuje się kursom coachingowym mającym na celu doskonalenie kompetencji zawodowych potrzebnych na piastowanych przez nich stanowiskach.

Motywacja

Motywacja jest jednym z kluczowych haseł obejmujących rozwój osobisty, zawodowy, a także cały proces coachingu. Można ją zdefiniować jako chęć, pobudzenie do działania. Jest czymś co napędza do wykonywania działań, które przybliżają do omierzonego celu.

Wsparcie coacha w rozwoju osobistym, zawodowym i w motywacji

Zadaniem coacha jest wzbudzenie w kliencie motywacji, czyli pobudzenie go do działania. Mentoring czasami stanowi wsparcie w dążeniu do celu, które klient sam sobie wyznaczył, a czasami pomaga ten cel odkryć. Trener personalny jest towarzyszem podczas drogi rozwoju dbając o to, żeby motywacja nie osłabła i klient nie zniechęcił się do zadań, które na niego czekają. Pomaga także zidentyfikować problemy, z którymi klient może spotkać się w trakcie dążenia do celu oraz stawia przed nim dodatkowe wyzwania, które mają rozbudzić potencjał i zainspirować.